OUTSOURCING JOB

Đối với dịch vụ online điều quan trọng là phải hiểu được nhu cầu của khác hàng ngay từ khi lập kế hoạch và sau đó là lựa chọn chiến lược phù hợp với họ.

SKYGROUP dựa trên 20 năm kinh nghiệm kinh doanh,Chúng tôi cung cấp những phương án hiệu quả nhất cho khách hàng của chúng tôi.

Từ doanh nghiệp nhỏ đến trung tâm mua sắm lớn và phát triển dựa trên hệ thống kinh doanh đa dạng. Chúng tôi cung cấp các phương án hiệu quả nhất để tạo ra giá trị thành công của khách hàng.

PROCESS
1 Tư vấn khách hàng

Đây là quá trình tham khảo ý kiến ​​về các yêu cầu chi tiết của khách hàng (mục đích, cấu tạo và chức năng bổ sung, v.v.) trong báo giá mà khách hàng đã gửi cho chúng tôi, sau khi nhận được yêu cầu của khác hàng chúng tôi sẽ điều tra cung cấp giải pháp và báo giá đến khách hàng. Từ đó hợp đồng thực tế được thực hiện dựa trên báo giá hoặc đề xuất này.

2 Lập kế hoạch ban đầu

Nó là quá trình vẽ bản nháp, và dựa trên kết quả phân tích yêu cầu của khách hàng, nó là quá trình thiết lập SITE MAP, đệ trình hướng thiết kế và bố cục màn hình chính của trang chủ.

3 Thiết kế chi tiết

Đây là một quá trình, trong đó công việc lập kế hoạch và thiết kế chi tiết được thực hiện trên từng trang chi tiết và khách hàng có thể kiểm tra nó như một tài liệu chính.

4 Tiến hành công việc

Đây là giai đoạn diễn ra công việc thi công thực tế sau khi khách hàng thẩm định. Mỗi trang được tạo dựa trên kế hoạch và thiết kế ban đầu, đồng thời các yếu tố trực quan như các yếu tố thiết kế và flash cũng được chèn vào và các tác vụ lập trình khác nhau cho thiết kế DB và triển khai System được sử dụng để triển khai các chức năng cần thiết.

5 Kiểm tra giữa giai đoạn

Trong quá trình kiểm tra giữa giai đoạn, các nội dung được sửa đổi và điều chỉnh, đồng thời xác nhận việc áp dụng các yếu tố thiết kế.

6 Kiểm tra cuối cùng

Khi công việc hoàn thành, các vấn đề như lỗi sẽ được kiểm tra và sửa chữa trong môi trường thử nghiệm do Skygroup thực hiện và đồng thời khách hàng thực hiện kiểm tra lần cuối.

7 Service open

Sau khi hoàn thành kiểm tra, chúng tôi sẽ mở dịch vụ được cài đặt trong môi trường máy chủ mà khách hàng có. Nếu khách hàng không có môi trường máy chủ của riêng mình, chúng tôi khuyên khách hàng nên sử dụng dịch vụ Web hosting thích hợp.

8 Bảo trì

Bảo trì là là dịch vụ cần thiết ngay cả sau khi mở dịch vụ để dịch vụ ổn định hơn. Skygroup cung cấp dịch vụ bảo trì gói cơ bản là 12 tháng.

PORTFOLIO

Emart

Paris Baguette

COWAY

Busan city Shanghai center

E Land PLORY

ERP

Dr.Jart+

NBA Style

BC card

Daiso

OLIVE YOUNG

LOCK & LOCK

SKINFOOD

GBC China

SEOULVISION